What kind of traveler are you?

  • Category
  • Aventurero
  • Cultural
  • Cultural
  • Espiritual
  • Explorador
  • Foodie
  • Foodie
+

Yucatan versus Covid-19

In het licht van de wereldwijde “Covid-19 crisis” heeft de regering van Yucatán verschillende acties uitgevoerd met als hoofddoel de gezondheid te verzekeren van alle inwoners van Yucatán.

Om het aantal besmettingen met het Coronavirus te doen dalen kondigde de gouverneur Mauricio Vila Dosal de invoering van nieuwe maatregelen aan die de gezondheid van iedereen beschermen. Deze maatregelen gingen begin maart 2020 van kracht.

Door de complexe aard van dit virus heeft deze crisis echter sectoren bereikt die veel verder gaan dan alleen de gezondheidssector. Deze wereldwijde crisis vormt een ernstige bedreiging voor veel productieve branches waaronder ook het toerisme. Een dat bekend staat als een solide motor voor onze ontwikkeling en welvaart en 10,1% van het BBP van de staat vertegenwoordigt.

Om die reden heeft SEFOTUR (het Secretariaat van de Ontwikkeling van het Toerisme) de taak op zich genomen om strategieën te ontwerpen waarbij er enerzijds wordt bijgedragen aan de bescherming van de volksgezondheid. Anderzijds wijden ze zich toe aan onderzoek, analyse, opleidingen, vooruitgang, beheer van steunmaatregelen voor de sector en de ontwikkeling van een strategie voor de reactivering van het toerisme in de nieuwe "post Covid-19"-realiteit.

In de volgende documenten worden enkele van de maatregelen voorgesteld die de regering van Yucatan tijdens deze noodsituatie heeft ontwikkeld. Ook vind je meer informatie over de acties en de steunmaatregelen die SEFOTUR heeft uitgevoerd om de gevolgen van deze crisis te verzachten. Het hoofddoel is een spoedig herstel van het toerisme die de stuwende kracht is achter onze economie en welvaart.

Klik op de links en leer meer over alle acties die we ondernemen in verband met Covid-19.

Logo certificated
+